KÜLAS KÜPROSE REUMALIIDUL

Novembris 2023 külastasime Küprose reumaliitu (Cyprus League of People with Rheumatism CYLPER). Küpros võttis meid vastu enneolematute soojakraadidega ning meid ootas ees kuus sisukat päeva.

Mida me tegime?

  • Kuulasime Küprose reumaliidu presidendi Androulla Phoka Charalambousi ettekannet liidu tegevustest, koostööst nii avaliku kui ka erasektoriga, haiguspõhistest tugigruppidest, teavituskampaaniatest, patsientide ja nende lähedaste toetamisest (informeerimine + kogemusnõustamine + psühholoogiline tugi);
  • Külastasime Nicosia haigla reumatoloogiakliiniku bioloogilise ravi osakonda;
  • Kuulasime Nicosia ülikooli arstiteaduskonnas reumapatsiente puudutavat loengut koos tudengitega;
  • Maria Mashini Küprose Terviseministeeriumi õendusteenuse haridusosakonnast andis ülevaate riiklikust reumatoloogia alasest täienduskoolitusprogrammist meditsiiniõdedele;
  • Kohtusime Küprose reumaliidu meeskonnaga ning nende poolt välja antava ajakirjaga;
  • Saime ülevaate patsientidele mõeldud 5-nädalasest self-management programmist;
  • Osalesime erinevates patsientidele mõeldud teraapiates: kliiniline pilates, muusikateraapia, värviteraapia, kunstiteraapia.

Oleme väga tänulikud meie koostööpartneritele Küprosel, kes jagavad meiega väärtuslikke kogemusi reumaatiliste haigetega tegelemisel. Õpirändel osalejad said uusi teadmisi ja inspiratsiooni, mida patsiente kaasates realiseerida.