Töövarjutus Küprose Reumaliidus. Larnaca ja Nicosia, Küpros 04.-09.11.2023

Novembris 2023 külastasime Küprose reumaliitu (Cyprus League of People with Rheumatism CYLPER). Küpros võttis meid vastu enneolematute soojakraadidega ning meid ootas ees kuus sisukat päeva.

MIDA ME TEGIME?

  • Kuulasime Küprose reumaliidu presidendi Androulla Phoka Charalambousi ettekannet liidu tegevustest, koostööst nii avaliku kui ka erasektoriga, haiguspõhistest tugigruppidest, teavituskampaaniatest, patsientide ja nende lähedaste toetamisest (informeerimine + kogemusnõustamine + psühholoogiline tugi);
  • Külastasime Nicosia haigla reumatoloogiakliiniku bioloogilise ravi osakonda;
  • Kuulasime Nicosia ülikooli arstiteaduskonnas reumapatsiente puudutavat loengut koos tudengitega;
  • Maria Mashini Küprose Terviseministeeriumi õendusteenuse haridusosakonnast andis ülevaate riiklikust reumatoloogia alasest täienduskoolitusprogrammist meditsiiniõdedele;
  • Kohtusime Küprose reumaliidu meeskonnaga ning nende poolt välja antava ajakirjaga;
  • Saime ülevaate patsientidele mõeldud 5-nädalasest self-management programmist;
  • Osalesime erinevates patsientidele mõeldud teraapiates: kliiniline pilates, muusikateraapia, värviteraapia, kunstiteraapia.

OSALEJATE TAGASISIDE

“Huvitav oli osaleda erinevatel teraapiatel, kuulda teise riigi reumaliidu tegemistest, tutvuda tervishoiusüsteemiga ja selle võimalustega. Suhtlemisest selgus mitmeid patsiendile olulisi vajadusi, eriti tervishoiusüsteemi toimivuses ja keskkonnas, mis vajaksid kohendamist patsiendisõbralikkuse huvides.”

“Osalesime erinevatel loengutel. Olid toredad ja õpetlikud töötoad ja teraapiad, kus läbi tegevuste segunesid kolm keeleliselt erinevat kogukonda: Soome, Eesti, Küpros. Tegevused olid põnevad ja hästi korraldatud, kaasatud kõik vähemate võimalustega õppijad.”

“Kogesin võõrustajate ja kaaslaste ääretut tähelepanelikkust oma abivajaduse suhtes, mind aidati alati ja kõikides toimingutes. Seda peaks kodumaalgi arendama. Küprose tudengid on väga õpihimuilised ja arstid ning õed südamlikud ning hoolivad, ootaks seda Eestiski.”

“Reumatoloogiliste haiguste puhul on oluline just kommunikatsioon ja koostöö kõigi osapoolte vahel. Õppisin, kuidas efektiivsemalt koosolekuid ja koolitusi läbi viia ning kuidas nendesse põimida erinevaid teraapiavorme. Samuti seda, kuidas erinevate teraapiate abil leevendada reumatoloogilisi vaevuseid.”

FOTOD: Eesti Reumaliit