Töövarjutus Soome Reumaliidus. Helsinki, Soome 22.-24.09.2023

ÕPIRÄNNE HELSINKIS

22.-25.09.2023 külastasime Soome Reumaliitu Helsinkis. Samal ajal võõrustas Soome reumaliidu tegevmeeskond Küprose Remaliidu juhte ning nii saime jälgida ka külaliste võõrustamist ja rahvusvahelist koostööd.

Õpirände käigus:

  • kuulasime ülevaadet Soome ja Küprose reumaliitude tegevusest ja uute liikmete kaasamisest ning jagasime ka enda kogemusi;
  • tutvusime Soome ja Küprose self-management projektidega, mis toetavad patsientide igapäevaelus hakkama saamist ja pakuvad toetavaid tegevusi (kogemusnõustamine, tugigrupid, veebipõhised lahendused);
  • saime teada, mis kasu võib patsientidel olla kunstiteraapiast ning osalesime ka ise kunstiteraapia sessioonil, mida viis läbi Eesti Reumaliidu juahtuse liige ja koolitaja Silvia Pütsep;
  • ERL juht Ingrid Põldemaa andis partneritele ülevaate ERASMUS+ programmi võimalustest ja reeglitest;
  • meie reumatoidartriidi tugigrupi juht ning kogemusnõustaja ja koolitaja Marika Kasemägi otsustas liituda Soome Reumaliidu vabatahtlike rühmajuhtide koolitusega, mis toimub nii veebis kui ka Helsinkis.

Saime palju uusi ja inspireerivaid teadmisi tugiteenustest ja digilahendustest, vabatahtlike kaasamisest ja teavitustegevustest.

OSALEJATE TAGASISIDE

“Õppisin, kuidas terviseprobleemidega täiskasvanu motiveerimiseks ning turvalise ja heaolu loova õpikeskkonna loomiseks on mitmeid erinevaid programme: Self-Management, Reumatroppi, Reumaklubi ja erinevad teraapiavormid, nt kunstiteraapia. Oma organisatsioonis saan rakendada tegevusi, mis põhinevad Self-Management ja Reumatroppi põhimõttel.”

“Omandasin teadmisi väiksemate diagnoosipõhiste töörühmade loomisel ja eestvedamisel. Täiendasin ennast ülemaailmse organisatsiooniga suhtlemisoskuste ja tegevuste prioriteetide esiletõstmise osas (eakate ja noorte koostöö, rehabilitatsioon, saadavad teenused jm.) Õppisin juurde oskusi lisarahastuse võimaluste otsimise osas teiste maade toimivate süsteemide põhjal (annetuste kogunemine, sponsorite leidmine, lisaprojektide kirjutamine jms.) “

“Õppisin, kuidas kaasata vähemate võimalustega õppijaid, motiveerida osalema ja uusi oskusi omandama. Koolituskursuse õppekava koostamist, kuidas on Soomes koolitusprogrammid üles ehitatud, kuidas koolitajaid toetatakse ning missuguseid materjalid on koolitajatel. Lisaks tutvusime koolituste ning kohtumise veebilahendusega ning kuidas need töötavad – mis on head ja vead.”

FOTOD: Eesti Reumaliit