SOOME REUMALIIDU KÜLASTUS

ÕPIRÄNNE HELSINKIS

22.-25.09.2023 külastasime Soome Reumaliitu Helsinkis. Samal ajal võõrustas Soome reumaliidu tegevmeeskond Küprose Remaliidu juhte ning nii saime jälgida ka külaliste võõrustamist ja rahvusvahelist koostööd.

Õpirände käigus:

  • kuulasime ülevaadet Soome ja Küprose reumaliitude tegevusest ja uute liikmete kaasamisest ning jagasime ka enda kogemusi;
  • tutvusime Soome ja Küprose self-management projektidega, mis toetavad patsientide igapäevaelus hakkama saamist ja pakuvad toetavaid tegevusi (kogemusnõustamine, tugigrupid, veebipõhised lahendused);
  • saime teada, mis kasu võib patsientidel olla kunstiteraapiast ning osalesime ka ise kunstiteraapia sessioonil, mida viis läbi Eesti Reumaliidu juahtuse liige ja koolitaja Silvia Pütsep;
  • ERL juht Ingrid Põldemaa andis partneritele ülevaate ERASMUS+ programmi võimalustest ja reeglitest;
  • meie reumatoidartriidi tugigrupi juht ning kogemusnõustaja ja koolitaja Marika Kasemägi otsustas liituda Soome Reumaliidu vabatahtlike rühmajuhtide koolitusega, mis toimub nii veebis kui ka Helsinkis.

Saime palju uusi ja inspireerivaid teadmisi tugiteenustest ja digilahendustest, vabatahtlike kaasamisest ja teavitustegevustest.