ARENDUSSEMINAR

EESTI REUMALIIDU traditsioonilise suveseminari abil on võimalik kaasata liikmesühingute võtmeisikud ja info edastajad, mis võimaldab saadud kogemuste jagamist võimalikult laiale sihtgrupile.

Suveseminaril toimuvad erinevad loengud ja töötoad, jagatakse kogemusi ja tehakse uusi plaane.

Organisatsiooni sisekliima seisukohast on väga oluline seminaril osalevate liikmete esindajate omavahelise koostöö tõhustamine, kogemuste vahetamine ja organisatsiooni siseinformatsiooni kättesaadavuse parandamine.

Arendusseminar 2020