EESTI REUMALIIT

31. oktoobril 1991. aastal ellu kutsutud EESTI REUMALIIT MTÜ on katuseorganisatsiooniks reumaühingutele üle Eesti, kes koondavad enda alla reumaatilisi haigeid ja nende lähedasi.

Meie missiooniks on toetada kõiki reumaatilisi haigeid, pakkudes igakülgset adekvaatset informatsiooni ning mõjutades osapooli, kes võivad haigete ellu positiivseid muutusi tuua.

Teeme koostööd erinevate sidusrühmadega, et meie  haigusgruppide liikmetel oleks olemas vajalik ravi ja tugisüsteemid.

Oleme Eesti Puuetega Inimeste Koja, Vabaühenduste Liidu, Eesti Vabaharidusliidu ja üleeuroopalise reumaorganisatsiooni EULAR (The European Alliance of Associations for Rheumatology) liige.

Dokumendid:

MEIE VÄÄRTUSTE PUU

2020. aasta juulis toimus EESTI REUMALIIDU ARENDUSSEMINAR, kus kohtusid Eesti Reumaliidu juhatus, Reumatoloogia Tervisespetsialistide Seltsi esindajad ning liikmesorganisatsioonide ja tugirühmade eestvedajad. Defineerisime üheskoos ERL peamised väärtused.

AUSUS

Oma tegevuses ja info jagamises on Eesti Reumaliit läbipaistev ja aus.

HOOLIVUS

ERL seab alati esikohale reumaatilise haige ja tema heaolu.

MÕISTMINE

Austame ja mõistame inimeste erilisust.

ELURÕÕM

Oleme veendunud, et elurõõm ja positiivsus on tervise alus, mis paneb silmad särama.