TÖÖGRUPID

Osaleme erinevatest töögruppides, ümarlaudades ja aruteludes.

PATSIENTIDE NÕUKOJAD

Patsientide nõukojad tegutsevad haiglate juures eesmärgiga lisada haigla tööprotsessidele patsiendipoolset tunnetust. Eestis tegutsevad täna patsientide nõukojad viie haigla juures: Kuressaare Haigla, Viljandi Haigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Pärnu Haigla.

EESTI REUMALIIDU esindaja INGRID PÕLDEMAA osaleb Kuressaare Haigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla patsientide nõukodades.

EULARi (European Alliance of Associations for Rheumatology) patsientidest uuringupartnerid

(PRP – Patient Research Partners)

EULAR peab oluliseks patsientide kaasamist teadusprojektidesse ning leiab, et neil on keskne roll reumaatiliste haiguste ravimiseks või diagnoosimiseks vajalike soovituste väljatöötamisel. Suhtlemine patsientide esindajate ja teadlaste vahel aitab parandada uuringute metoodikat ja uuringutulemusi ning seeläbi muuta need usaldusväärsemaks.

EULARis on loodud PARE vastava koolituse läbinud patsientidest uuringupartnerite andmebaas, kellle kontaktandmed on teadlastele kättesaadavad. Hetkel kuulub sinna 59 patsientide esindajat erinevatest Euroopa riikidest, sh Eestist. Andmebaasis olevate uuringupartneritega  saab ühendust võtta alati, kui on vaja teaduslike uurimisprojektide retsensente või patsientide aktiivset uuringus osalemist.

Eestist on EULARi uuringupartneriteks TIINA JASINSKI ja INGRID PÕLDEMAA.