TÖÖVÕIME

Töövõimet hindab ja töövõimetoetust maksab EESTI TÖÖTUKASSA.

Töövõime hindamise ja toetuse taotlemisest loe lähemalt SIIT.

Kui soovite ka puude raskusastme tuvastamist, saate seda taotleda koos töövõime hindamisega. Ühise taotluse võite esitada samuti Eesti Töötukassale. Puude raskusastet tuvastab ja sotsiaaltoetusi määrab Sotsiaalkindlustusamet. Täiendavat infot leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt .

Töövõime hindamise taotluse esitamiseks peate olema eelnenud kuue kuu jooksul käinud pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Arst kirjeldab teie terviseseisundit ja sisestab teie terviseandmed e-tervisesse. Kui see on tehtud, saate täita töövõime hindamise taotluse ja esitada selle töötukassale.

Teie töövõimet hindab ekspertarst taotluse ja terviseandmete põhjal, küsides vajadusel lisainfot teistelt arstidel ja spetsialistidelt, kes on teiega tegelenud. Töötukassa teeb eksperdi arvamuse põhjal otsuse töövõime ulatuse kohta 30 tööpäeva jooksul.

TÖÖVÕIME ULATUS SAAB OLLA:

  • TÖÖVÕIMELINE – inimese töötamine ei ole terviseseisundist tulenevatel põhjustel takistatud
  • OSALINE TÖÖVÕIME – inimese töötamine on terviseseisundi ja sellest tulenevate piirangute tõttu osaliselt takistatud
  • PUUDUV TÖÖVÕIME – inimene ei ole terviseseisundi ja sellest tulenevate piirangute tõttu võimeline töötama.

Kui teie töövõime on hinnatud osaliseks või puuduvaks, annab töötukassa teile seda tõendava plastikkaardi. Kaart on vajalik vähenenud töövõime tõendamiseks ning see kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Töövõime hindamise otsus kehtib kuni viis aastat, eriti raske seisundi puhul vanaduspensionieani. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse kättesaamise hetkest. Loe lisa: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toovoime-hindamine/hindamise-otsus-ja-abi-too-leidmisel

TÖÖVÕIMETOETUS

Kui teil on osaline või puuduv töövõime, on teil õigus saada töövõimetoetust. Toetuse kohta loe lähemalt SIIT.