HUVIKAITSE

EESTI REUMALIIT lähtub oma huvikaitse alases tegevuses põhikirjalisest eesmärgist:

kaasa aidata reumahaigete ravile ja nende elu kergendamisele ning reumahaiguste ennetamisele.

Eesmärgid on täpsustatud EESTI REUMALIIDU arengukavas:

 1. Kogu Eesti elanikkonnale on reumaatiliste haigustega seotud informatsioon on lihtsalt kättesaadav ning reumaatilistel haigetel on võimalus pääseda ligi parimatele võimalikele teenustele ja toetusele.
 2. Ühiskond on teadlik reumaatilistest haigustest, mõistetakse nende haiguste mõju ulatust ning varajase diagnoosimise ja ennetuse olulisust.
 3. Reumaatilised haiged on paremini ühiskonda kaasatud, omavad positiivset ellusuhtumist ning teevad oma haigusega seoses teadlikke valikuid.
 4. Reumaatilised haigused kuuluvad riiklikul tasandil prioriteetsete haiguste hulka.
 5. ERL tunnustatakse kui kogu Eesti reumaatiliste haigete ühtset esindust.
 6. ERL ja meie liikmesühingud on oma eesmärkide saavutamisel sihi- ja enesekindlad ning professionaalsed.

HUVIKAITSE TEGEVUSED

Huvikaitse alaseid tegevusi eesmärkide ellu viimiseks teeme vastavalt tegevuskavale, mis on koostatud mõeldes kolmele erinevale sihtrühmale: luu-ja liigesehaige, organisatsioon ja avalikkus.

EESTI REUMALIIDU saavutused:

1991-2013

 • EESTI REUMALIIDU loomine ja liikmeskonna kasvatamine
 • reumahaigete laste ja noorte aktiivne tegevus
 • koostöö arstidega
 • REUMAFOORUMite korraldamine
 • KÄIMISPÄEVADE traditsiooni algatamine
 • REUMAKIRJA välja andmine
 • Põhjamaade ja Baltimaade ühisseminar
 • EULARi töös osalemine, rahvusvaheline koostöö
 • bioloogilise ravi kättesaadavus
 • teadlikkuse tõstmine reumaatilistest haigustest.

2013-…

 • REUMAFOORUMI ja KÄIMISPÄEVA traditsiooni jätkamine
 • ajakiri REUMAKIRI
 • koostöö arendamine EULARiga, YoungPARE töörühma juhtimine
 • EULAR patsiendist uuringupartnerite koolitused, osalemine teadustöös
 • REUMATOLOOGIA TERVISESPETSIALISTIDE SELTSI loomine
 • bioloogilise ravi võimaldamine luupusehaigetele, ravi kättesaadavuse parandamine
 • uued algatused teadlastega…