RAHVUSVAHELISED PROJEKTID

KOHALIKUD PROJEKTID

Aprill-august 2020. a viisime läbi projekti “EESTI REUMALIIDU HUVIKAITSE ARENDAMINE”, mida toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) 4000 euroga.