PROJEKTID ja ÜRITUSED

Viime ellu erinevaid arendustegevusi ja projekte, organiseerime üritusi.

KÄIMISPÄEV

Iga-aastane oodatud sündmus on KÄIMISPÄEV, mille eesmärgiks on propageerida tervislikke eluviise ja aktiivset liikumist ning tutvustada avalikkusele luu­ ja liigesehaiguseid, tõstes seeläbi inimeste teadlikkust. Loe lähemalt SIIT.

REUMAFOORUM

Korraldame iga-aastast hübriidkonverentsi REUMAFOORUM koostöös Eesti Reumatoloogia Seltsi ja Äripäeva Meditsiiniuudistega. Loe lähemalt SIIT.

ARENDUSSEMINAR

EESTI REUMALIIDU traditsioonilise suveseminari abil on võimalik kaasata liikmesühingute võtmeisikud ja info edastajad, mis võimaldab saadud kogemuste jagamist võimalikult laiale sihtgrupile. Suveseminaril toimuvad erinevad loengud ja töötoad, jagatakse kogemusi ja tehakse uusi plaane. Organisatsiooni sisekliima seisukohast on väga oluline seminaril osalevate liikmete esindajate omavahelise koostöö tõhustamine, kogemuste vahetamine ja organisatsiooni siseinformatsiooni kättesaadavuse parandamine.

Koostööprojekt KÜPROSE REUMALIIDUGA

Käimas on koostööprojekt KÜPROSE REUMALIIDUGA, et välja töötada patsiendi eneseabi (self-management) programm.

KÜSK

Aprill-august 2020. a viisime läbi projekti “Eesti Reumaliidu huvikaitse arendamine”, mida toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) 4000 euroga.