Töövarjutus Soome Reumaliidu kokkusaamisel “Järjestöpäivat 2024”, Oulu, Soome, 16.-17.03.2024

SOOME REUMALIIDUGA seovad meid pikad sõprussuhted. Seekord külastasime ERASMUS+ õpirände raames Soome Reumaliidu üleriigilist kokkutulekut JÄRJESTOPÄIVÄT, mis leidis aset Oulus. Sinna viis meid mugav reisibuss, mida juhtis ja meie vajadusele kohandas VALMAR.

Konverentsi raames anti ülevaade Soome Reumaliidu strateegiast lähiaastateks, mis andis uusi ideid ja mõtteid – põhieesmärgiks on strateegias võrdsuse ja kaasatuse tagamine kohalike ühingutes. Lisaks anti ülevaade erinevatest heaolu tõstvatest tegevustest Soome Reumaliidus ning jagati sellel suunal häid ideid ja nippe. Esimese päeva pärastlõunal toimusid ka töötoad, mis võimaldas teada erinevatest teemadest rohkem ning soomlastest kolleegidega suhelda ja kogemusi vahetada.

Osaleja ELLE muljetab:

 “Soome reisipäevad andsid mulle paraja annuse positiivseid emotsioone. Reisiseltskond oli vahva ja rõõmus meel saatis meid reisi lõpuni. Üritusel oli tore näha, kuidas kokku said tuttavad, kes polnud kaua üksteist näinud. Mulle meeldis väga töötuba, milles osalesin –  “Ühingud kui heaolu edendajad”.”

MARIKA lisab:

“On väga oluline, et tänu ERASMUS+ õpirändele toimub jätkukohtumine Soome Salo Reumaühinguga Tallinnas. Teisedki ühingud olid rõõmsad, et Eesti Reumaliidus on inimesi, kes oskavad soome keelt ja nad saavad meiega Eestis kohtumisi korraldada. Sellisel tasandil koostöö on vajalik, et jagada kogemusi ja teadmisi.

Võrdõiguslikkuse teemaline õpituba pani mõtlema, et ka Eestis ei pööra me tähelepanu sisserändajatele, kes samuti vajavad oma haigusega tuge. On ka liikmeid, kes ei saa kodust välja – ka neile oleks vaja tuge pakkuda, kas siis korraldada veebikohtumine sotsiaalametniku, lapselapse vms kontakti abil. Oluline on, et keegi ei tunneks, et ta on oma haigusega üksi.

Kõige rohkem meeldis Soome kolleegidega kohtumine, oma kambaga reisimine, kohad ja olukorrad. Tegime piisavalt pause pika sõidu vahel, mil saime palju emotsioone – uued kohad, meeltele uut infot, kunsti, lõhnu, maitseid. Kõike seda on vaja, et ajul oleks vähem aega valu töödelda. Reisiseltskond koosnes omasugustest ja koos olles oli meil väga lõbus. Samas oli ka piisavalt võimalusi eemalduda ja puhata.”

FOTOD: Eesti Reumaliit