Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Uuest töövõimereformist

Töövõimereformi esimene etapp algas 1. jaanuaril 2016. aastal, kui Eesti Töötukassa hakkas puuetega inimestele osutama hulka uusi teenuseid. Näiteks alustas Töötukassa tööandjate ning vähenenud töövõimega inimeste töövõimereformi alast nõustamist ning töövõimet toetavate teenuste osutamist: tööandjate nõustamine ja koolitus, töölesõidu toetus ja saatja sõidukulu hüvitamine, tööalane rehabilitatsioon, kogemusnõustamine, kaitstud töö. Rohkem infot teenuste kohta leiate Töötukassa kodulehelt: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform
 
Isikud, kellel on praegu kehtiv töövõimetus, mille tähaeg saabub 2016. aasta jooksul, pöörduvad ka uueks hindamiseks SKAsse ning neil hinnatakse töövõimetust nagu seni.
 
Isikud, kelle praegu kehtiv töövõimetus lõppeb 1. jaanuaril 2017 või hilje,, pöörduvad uueks hindamiseks Töötukassasse. Neil hinnatakse töövõimet uue metoodika alusel (puudub, osaline, täielik).
 
Isikus, kellel ei ole praegu määratud töövõimetust, kuid tekib vajadus, pöörduvad kuni 30. juunini 2016. aastal töövõimetuse määramiseks SKAsse, pärast 1. juulit aga Töötukassasse. Samuti pöörduvad Töötukassasse näiteks puudega lapsed, kellel täitub 16 eluaastat pärast 1. juulit 2016 ja kes vajavad töövõime hindamist.
 
Töövõimetoetusi uue süsteemi järgi hakkab maksma Töötukassa nendele, kellel on töövõimet hinnatud uue metoodika järgi. Osalise töövõimega on toetus 192 eurot ja puuduvaga 337 eurot kuus. Vanasse süsteemi jääjad saavad ikka oma pensioni edasi kuniks töövõimetuse tähtaeg täis ja suunduvad uuele hindamisele Töötukassasse või SKAsse (kuni 31.12.16).
 
Olulised tasuta infotelefonid, kust on võimalus nõu küsida:
 
SKA 16106 (abivahendite süsteem, abivahendi kaart, sotsiaalne rehablitiatsioon ah rehabilitatsiooni eelhindamine tööealistele, töövõimetuse ja puude astme hindamine ja toetused, laste ja eakate rehabilitatsioon ja toetused jne).
 
Astangu abivahendite keskus 6877252 ja 6877250 (abivahendid)
 
Töötukassa 15501 (töövõimereform, tööturu teenused).