Reumaõe infoliin  6414 418. Ida-Tallinna Keskhaigla reumaõed vastavad infotelefonile tööpäeviti 10.00-15.00.   Loe edasi
1

Üldkogu

Üldkogu alamdomeenile on kokku kogutud üldkogu koosolekuga seotud infomaterjalid, vormid, ankeedid jne.

ERL-i Üldkogu toimub sel aastal 2.juunil algusega kell 9 Marguse Puhkekülas Nüpli külas Otepää vallas Valgamaal - olete väga oodatud! Lisaks tavapärasele aastaaruandele ja tegevuskavale on seekord vaja valida ka uusi liikmeid revisjonikomisjoni.

Materjalid jõuavad valmimise järjekorras üldkogu . Palun käige seal vähemalt korraks kohe praegu ja andke teada, kas tulete ise, volitate end esindama mõne teise liikmesühingu või ei saa tänavu kumbagi teha. Olete ju ise ka peaaegu kõik üldkogude korraldajad ja teate, kui palju tööd on teadasaamisega, kes tulemas on - mida rohkem teist võtab paar minutit, et oma vastus veebi kaudu esitada, seda vähematele peab Hele hiljem sama küsimusega helistama.

Ja teine oluline teade: et valitakse uusi reivisjonikomisjoni liikmeid, siis palume ka mõelda, kas ja keda soovite oma organisatsiooni poolt kandidaadiks seada. Tänavusega lahkub kaks revisjonikomisjoni liiget: Valve Kasemets (Kohila Reumaühing) ja Ilme Lukk (Kohila Reumaühing). Vastavalt põhikirjale valitakse revijsonikomisjoni liikmed neljaks aastaks.

Kandidaate saavad üles seada ja nende üle hääletada ainult ERL-i liikmed, samas ei pea kandidaat olema ilmtingimata meie liikmesühingu juht, võib olla ka töötaja või liige. Tähtpäev kandidaatide esitamiseks on 30. mai ning selleks tuleb meile saata aadressil reuma@reumaliit.ee täidetud kandideerimisavaldus, elulookirjeldus ja lühike vabas vormis põhjendus, miks ta võiks olla hea ERL revisjonikomisjoni liige. Need materjalid paneme kodulehele välja, et üldkogule tulijad saaksid kandidaatidega tutvuda.