Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Teavitusprojekt „Noortelt noortele!“ Lõuna-Eesti koolides

Praxise uuringu andmetel põeb Eestis iga viies inimene mõnda luu- ja liigesehaigust. Ühiskonnas on levinud arvamus, et luu- ja liigeshaigused on vanainimeste haigus. Kuid kas see ka tegelikult nii on?
 
 Űha enam noori haigestub luu- ja liigesehaigustesse juba lapseeas. Kuna avalikkust on teavitatud sellest vähe, siis otsustas Eesti Reumaliidu Noortegrupp läbi viia teavitusprojekti „Noortelt Noortele“ raames kuus teabepäeva Lõuna- Eesti koolides. Projekti eesmärgiks oli tõsta noorte teadlikkust enamlevinud luu- ja liigesehaigustest ning juhtida kaasõpilaste tähelepanu sellele, mida tuleks silmas pidada, kui sinu koolikaaslaseks on luu- ja liigesehaige noor.
 
Projekti viisid läbi Eesti Reumaliidu noortetegevuste koordinaatorid Lembe Kullamaa ja Pirje Porgand, liikmetegevuse koordinaator Kadri Kokk ning vabatahtlik Heily Grossberg. Samuti andis projekti õnnestumisele oma panuse vabatahtlikuna kaasa tulnud reumakirja toimetaja Kadi Hainas.
 
Projekti raames külastasime järgnevaid koole: Jõgeva Põhikooli, Põlva Ühisgümnaasiumi, Otepää Gümnaasiumi, Tartu Kesklinna Kooli, Võru Kesklinna Kooli ja Räpina Ühisgümnaasiumit. Koolides andsime kokku üheksa interaktiivset infotundi  8.-9.klassides õppivatele viiesaja kahekümnele õpilasele.
 
Interaktiivne tund kestis nii nagu tavaline koolitund 45 akadeemilist minutit. Tund algas lühikese tutvustava loenguga luu- ja liigesehaigustest. Innustamaks noori tunnis räägitule tähelepanu pöörama, täitsid õpilased  samal ajal väikese testi,  millele vastuseid tuli leida ettekandest.  Seejärel toimus praktiline töötuba rühmades, mis andis võimaluse kogeda luu-ja liigesehaige noore inimese igapäevaelu raskust.
 
Praktilistest tegevustest sai proovida  sõita ratastoolislaalomit, mis andis võimaluse tunda kui raske on inimese elu, kelle iseseisev liikumisvõime on täiesti või osaliselt piiratud. Samuti sai võrrelda liigesehaige ja tavaõpilase koolikoti raskust ning proovida poksikinnastega klaaspurgist kommi kättesaamist ja seejärel kommi avamist. See harjutus andis võimaluse ette kujutada haige elu, kellel on sõrmeliigeste  liikuvuse piiratus, millega kaasneb ka valu. Seetõttu on igapäeva tegevuste sooritamine raskendatud. Paljud õpilased olid üllatunud kui raske on poksikinnastega purki avada, rääkimata kommi avamisest, mis mõnele noorele kujunes tõeliseks väljakutseks.
 
Õpilased olid väga positiivselt meelestatud meie töötoast ja võtsid aktiivselt osa meie kõigist tegevustest. Tunni lõpus loositi osalejate vahel välja pisikesed meened. Enamus noortest ei olnud varasemalt kuulnud midagi luu- ja liigesehaigustest. Teati vaid seda, et vanainimestel esineb reumat.  Kuid teadmine, et see haigus võib tabada ka nooremaid oli enamikule uus. Ka õpetajad kuulasid suure huviga. Sooviksime esile tuua Otepää ja Põlva õpetajaid, kes julgelt koos õpilastega võtsid tegevustest osa ja proovisid ratastooliga sõitmist.
 
Projekti võib pidada väga edukaks, mitmed koolid avaldasid soovi projektis osaleda ka järgmisel aastal. Noortegrupi koordinaatorid Lembe ja Pirje on ühisel arvamusel, et projekt aitab kasvatada noorte teadlikkust luu- ja liigesehaigustest ning seeläbi olla sallivamad oma haigete kaasõpilaste suhtes. 2015. aasta sügisel on Noortegrupil  plaanis jätkata „Noortelt Noortele“ projekti  Kesk-Eesti koolides.
 
 
Autorid: Lembe Kullamaa ja Pirje Porgand