Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Teabepäevad

ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni ellurakendamine Eestis, Marek Jaakson
9-päevase koolituse osavõtjateks valiti 47-st Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonidest välja 26. Kõik koolitusel osalejad sooritasid lõpus eksami, mille järel on neil võimalus kandideerida loodavasse sõltumatu järelevalve komisjoni liikmeks. Eesti Reumaliidu juhatus otsustas koolitusele saata tegevjuhi Marek Jaaksoni.
 
Projekti eesmärgiks on:
 
Soome Reumaliidu tugiisikute algkoolitus, Ester Pruul
Päikesepaistelistel sügispäevadel 3. ja 4. septembril korraldas Soome Reumaliit oma tugiisikutele algkoolituse Tallink SPA hotellis Tallinnas. Koolituse teemaks oli vastastikune tugi ja vabatahtlik töö.
 
Koolitusele olid saabunud tugiisikuid Soome erinevatest reumaühingutest. Eesti Reumaliidu poolt oli võimalus koolitusel osaleda minul ja Eesti Psoriaadiliidu juhatuse esimehel Georg Jurkanovil.
 
Eesti Reumaliidu organisatsiooni hindamise ja arengukava koostamise töörühma koolitus
22.-23. septembril 2011.a. toimus Kloogarannas Eesti Reumaliidu organisatsiooni hindamise ja arengukava koostamise töörühma koolitus, mille osalejaiks olid ERL juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, tegevmeeskond ning igast ERL liikmesorganisatsioonist üks esindaja. Kahjuks ei saanud tulla esindajad Tallinna Reumaühendusest, Eesti Osteoporoosihaigete Seltsist ja Valgamaa Reumaliidust.
 

Lehed