Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Taastusravikonverents 2009 ja 2010

Taastusravikonverents 2009 ja 2010
Taastusravi on üks oluline osa luu- ja liigesehaigete ravist. Eesti Reumaliidu eestvõttel on toimunud kaks taastusravi teemalist konverentsi  nii 2009. kui ka 2010. aastal.
 
Konverentsi sihtgrupiks on olnud eelkõige taastusravi töötajad ja õed  kui ka patsiendid. Konverentsi eesmärgiks oli anda ülevaade, kuidas planeeritakse ja rahastatakse riiklikul tasemel taastusravi, milline on seadusandlus, mis seda reguleerib. Samuti saavad konverentsil osalejad ülevaate luu-ja liigesehaigele sobivatest taastusravi teenustest, viisidest ja võimalustest ning haigele sobivatest abivahendistest. Konverentsid on andnud ülevaate ka rehabilitatsiooni süsteemist ning on tehtud ettepanekuid süsteemi muutmiseks. Püüti kaardistada ka luu- ja liigesehaige taastusravi vajadusi ja eelistusi, millest andsid ülevaate patsiendid ja  luu- ja liigesehaiged ise. Konverentsil on tutvustatud lisaks Eesti taastusravisüsteemile ka Soome taastusravisüsteemi.
 
Kokkuvõtteks:
 
Eestlaste eluiga lühendab, kaasaegset elukvaliteeti ja iseseisvat toimetulekut halvendab ning riigi ravi- ja sotsiaalkulutusi suurendab taastusravi vähene resurss riiklike arengukavade ja eelarvete planeerimisel.
 
Eesti elanikkond vananeb, sagenevad liigeshaigused ning vajadus endoproteesimise, luumurdude ravi jm järele, mis omakorda eeldab kvaliteetse ravi korral taastusravi. Vastavalt taastusravi nõudvate raviliikide kasvuga on vaja ka taastusravi suurendada. Taastusravi planeerimisel tuleks lähtuda haiguste esinemissagedusest ja nende tervistkahjustavast toimest.
 
Samuti on vaja suurendada taastusravi osutavate spetsialistide arvu ning tagada kaasaegne spetsialistide koolitus ja luua soodsad tingimused erialade arendamiseks.
 
Mitmed tehtud uuringud viitavad sellele, et ilma kaasaegse ravita, sh taastusravita, põhjustab näiteks reumatoidartriit kõrvalise abi vajaduse kasvu, iseseisva toimetuleku olulise vähenemise, suuri ravikulutusi teistele raviliikidele – valuravile, liigese deformatsioonide operatiivsele ravile ning sotsiaalkulutustele.
 
Taastusravi planeerimisel tuleks tagada proportsionaalsus. Taastusravi tuleks käsitleda võrdväärse ravi osana ning likvideerida mahajäämus teistest meditsiini erialadest.  
 
Eesti Reumaliit rõhutab, et oluline on nii riigil kui liitudel omada korralikke andmebaase, mis näitaksid liigesehaigete hulka ja vajadust taastusravi ja konkreetsete taastusravi teenuste osas selleks, et tagada töövõime ja normaalne elukvaliteet haigusega toimetulekuks. Edasiminekuks on vajalik erinevate osapoolte koostöö.
 
Töö taastusravi kättesaadavaks tegemise osas patsientidele jätkub. Taastusravi spetsialistid on kõigis maakondades ja kõigi haiglate juures