Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Reumafoorum 2012 "Töövõimeline Eesti?"

Reumafoorum 2012 "Töövõimeline Eesti?"
23. novembril toimus Meriton Grand Conference & Spa Hotellis (Toompuiestee 27) Reumafoorum 2012 - "Töövõimeline Eesti?" Oodatud olid kõik spetsialistid, patsiendid ja tööandjad, üritus oli tasuta.
 
Reumafoorumeid korraldab Eesti Reumaliit alates 2002 aastast. Foorumi peaeesmärgiks on rääkida viimastest arengutest reumatoloogilise ravi valdkonnas nii Eestis kui väljaspool. Foorum teeb statistilisi kokkuvõtteid nii enamesinevatest kui ka harvaesinevatest luu- ja liigese - ning sidekoehaigustest. Üritus kajastab nii patsientide kui ka meditsiini abi pakkuvate asutuste ja arstkonna ootusi, võimalusi  ja vajadusi. Alates 2007.a. sügisest kannab foorum ka kindlamat tunnuslauset – teemakäsitlust. Aastate jooksul on välja kujunenud olulisemad teemad nii luu-ja liigesehaiguste kui ka selle valdkonna rahastamise, ravi ja ravimite kättesaadavuse  ning reumatoloogilise arstiabi kättesaadavuse osas üle Eesti. Enim on käsitletud põletikulise iseloomuga luu-ja liigesehaiguste, osteoporoosi, artroosi valdkonda. Valdava osa ettekannetest on teinud eelkõige reumatoloogid. Lisaks ka teiste erialade spetsialistid ja taastusraviarstid, liikumis- ja füsioterapeudid, õed, sotsiaalvaldkonna ja – hoolekande spetsialistid, haridustöötajad, ametnikud ja patsiendid. Mitmetel aastatel on foorumi lõpuosas toimunud diskussioon, mille käigus püütakse leida lahendusi tekkinud probleemidele või genereerida uusi ideid.
 
Reumafoorumi algatajate on olnud Eesti Reumaliit koostöös Eesti Reumatoloogia Seltsiga. Reumafoorumi ideid ja eesmärke on algusaegadel kandnud persoonidena dr Oivi Aakre, dr Riina Kallikorm, dr Tõnu Peets  ja Maire-Liis Hääl. Hiljem on viinud seda jõuliselt edasi Eesti Reumaliidu juhatus ja tegevmeeskond.
 

Pildid: vaata siit!

 

Ettekanded: 

  • Dr Eve Sooba (Ida-Tallinna Keskhaigla taastusarst ja Eesti Taastusarstide Seltsi juhatuse liige) ettekanne „Kuidas edendada tööealise elanikkonna paremat tugiliikumiselundkonna tervist ehk kuidas säilitada töövõimet?“ siit
  • Patsiendi - Tiina Jasinski (Tartu Reumaühingu juhatuse liige) vaatenurk „Valuga elamine“ (tööealise patsiendi elu koos valuga) siit
  • Dr Tiina Veldi (reumatoloog, Ida-Tallinna Keskhaigla) vaatenurk „Valuga elamine“ (õigeaegne diagnoosimine, hetkeolukord ja bioloogiline ravi) siit
  • Tanel Ross (Eesti Haigekassa juhatuse esimees) ettekanne „Mida on luu- ja liigesehaigetel oodata aastast 2013?“, siit