Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Reumafoorum 2011 - „Tänapäevase ravi parem kättesaadavus parandaks reumaatiliste haigete tervist ja elukvaliteeti“

Reumafoorum 2011 - „Tänapäevase ravi parem kättesaadavus parandaks reumaatiliste haigete tervist ja elukvaliteeti“

28. 10. 2011 toimus Tallinnas Eesti Reumaliidu ja Eesti Reumatoloogia Seltsi koostööl 10. Reumafoorum teemal „Tänapäevase ravi parem kättesaadavus parandaks reumaatiliste haigete tervist ja elukvaliteeti“. Ühtlasi tähistasime ka Eesti Reumaliidu 20. sünnipäeva. Meenutades organisatsiooni arengut läbi kahe aastakümne ei unustatud ka pöörata pilku tulevikku. Täname ürituse toetajaid: Hasartmängumaksu Nõukogu, MSD, GlaxoSmithKline, Kuldsponsorid Roche ja Abbott.

Ettekanded:

  • Dr Tõnu Peets (Eesti Reumatoloogia Selts) ettekanne "Reumaatilised haiged vajavad tänapäevast ravi" siit
  • Ingrid Põldemaa (Eesti Reumaliidu endine juhatuse esimees) ettekanne "Patsiendiühenduse roll tänapäevase ravi kättesaadavuse parandamisel ja elukvaliteedi säilitamisel" siit
  • Kaie Mõtte (Eesti Haigekassa ravimiosakonna juhataja) ettekanne "Reumaatiliste haigete rahastamine, haiguste ennetamisele suunatud tegevused" siit
  • Ain Aaviksoo (Poliitikauuringute Keskus Praxis) ettekanne Läbiviidud uuringu „Liigesepõletike haigus- ja majanduslik koormus Eestis“ tulemused siit
  • Ksenia Zheltoukhova (Work Foundation (UK)) ettekanne "Fit for Work: Report for Estonia. Key findings and recommendationssiit
  • Dr Eve Sooba (Eesti Taastusarstide Selts) ettekanne "Taastusravi võimalused 2011" siit
  • Dr Oivi Aakre (Eesti Reumaliidu looja ja endine juht) ettekanne "Eesti Reumaliidu loomisest ja 15 aasta tegevustest" siit
  • Ingrid Põldemaa (Eesti Reumaliit endine juhatuse esimees) ettekanne "Eesti Reumaliit täna ja homme" siit

10. Reumafoorumi meedjakajastus siit