Reumaõe infoliin  6414 418. Ida-Tallinna Keskhaigla reumaõed vastavad infotelefonile tööpäeviti 10.00-15.00.   Loe edasi
1

Patsiendi õigused

Õigused ja kohustused Eesti patsientidele

Eesti patsientide õigused on fikseeritud põhiseaduses, biomeditsiini konventsioonis, võlaõigusseaduses ja muudes Eesti seadusandlikes aktides.

Patsiendi peamised õigused on:

 1. Õigus tervisele s.h. õigus ennetavatele meetmetele ja ligipääsule. Riiklik tervishoiuteenuste pakett peab sisaldama teaduslikult tõestatud ravi-ja diagnoosimismeetodeid, mis on inimesele vajalikud elukvaliteedi säilitamiseks ja tõstmiseks ning vastama patsiendi tervislikule seisundile.
 2. Õigus informatsioonile, isikupuutumatusele ja enesemääramisele s.h. õigus teadvale nõusolekule ja vabale valikule.
 3. Õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele. Info patsiendi tervisliku seisundi, diagnoosi, prognoosi ja ravi kohta on konfidentsiaalne. Konfidentsiaalseid andmeid võib avaldada patsiendi nõusolekul või seaduse alusel.
 4. Õigus füüsilisele turvalisusele sh kvaliteetsele tervishoiuteenusele, uuendustele ja kaasaegsele ravile.
 5. Ligipääs õiguskaitsele Õigus esitada kaebusi, nende sõltumatule hinnangule ning kompensatsioonile tekitatud kahju puhul.

Patsientide kohustused:

Patsientide kohustused on fikseeritud võlaõigusseaduses:

Patsiendil on kohustus lähtuda tervishoiuteenuse saamisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest (VÕS § 6 ja § 7) Patsiendil on kohustus maksta osutatud tervishoiuteenuse eest tasu (VÕS § 761) Patsiendil on kohustus anda tervishoiuteenuse osutajale teavet (VÕS § 764)

Soome arst ja estofiil Markku Vähätalo nimetas 2005. a. Tervishoiufoorumil järgmisi punkte:

 1. Olla aus oma ravi suhtes s.t. rääkida arstile ausalt, mis vaevab ja miks on abi vaja
 2. Olla koostöövalmis
 • arstiga teavet vahetama
 • raviplaani täitma
 • oma terviseandmeid kontrollima
 • ajakava järgima
 1. Vastutada enda, oma ravi ja eluviiside eest
 • järgides ravijuhendeid ja medikamentravi
 • langetades koos arstiga ravi otsuseid
 1. Vastutada oma käitumise eest
 2. Pöörata tähelepanu ebaselgele ja võimalikele vigadele
 • ka meditsiinitöötajad võivad vahel eksida
 1. Kohustust osaleda avalikul tervishoiu arutelul

Infot patsientide õiguste kohta Eestis ja Euroopas leiab Eesti Patsientide Esindusühingu koduleheküljelt www.epey.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koja ning advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid koostöös alustati puudega inimestele tasuta õigusabi osutamisega. Loe lähemalt