Reumaõe infoliin  6414 418. Ida-Tallinna Keskhaigla reumaõed vastavad infotelefonile tööpäeviti 10.00-15.00.   Loe edasi
1

Patsiendi ABC

Eesti Reumaliidu koostööpartner Eesti Patsiendi Esindusühing on koostanud „Patsiendi ABC“. Trükisesse on kogutud vastused patsiendi poolt sagedamini esitatavate küsimuste kohta, mis oli aluseks trükise koostamisel.

Väljavõte trükise sissejuhatusest:

Viimasel ajal on patsiendi õigused tõusnud Eestis üha enam avalikkuse tähelepanu keskpunkti. Nii ajakirjanduses kui ka patsientide seas kerkib järjest rohkem esile küsimusi, mis puudutavad tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavust, teenuste kvaliteeti, terviseandmeid või kaebuste esitamist.  

Patsiendi ABC on koostatud eesmärgiga anda ülevaade sotsiaal- ja tervishoiuteenustest ning olulisematest patsiendi õigustest iga valdkonda eraldi käsitledes.

Kogumiku põhiosa on pühendatud kehtivatele seadustele ja määrustele ning soovituslikule Patsiendi Õiguste Hartale. Kokku võetud on informatsioon kuhu ja millal pöörduda, kui tekivad probleemid teenuste kättesaadavuse või kvaliteediga ja kuidas neid olukordi lahendada.

Lisaks eelnimetatule toome kogumikus välja olulisemad mõisted tervishoiusüsteemis ning viited seadusandlusele.

ManusSuurus
Patsiendi ABC572.51 KB