Reumaõe infoliin  6414 418. Ida-Tallinna Keskhaigla reumaõed vastavad infotelefonile tööpäeviti 10.00-15.00.   Loe edasi
1

Originaalravimid

Ravimitest lähemalt

Originaalravim on esimesena leiutatud ja kasutusele võetud uut toimeainet sisaldav ravim, mille tootja on läbi viinud kõik uue ravimi registreerimiseks vajalikud uuringud. Tootja patenteerib reeglina uue toimeaine (ravimi).

Uusi originaalravimeid nimetatakse ka innovaatilisteks ravimiteks sellepärast, et iga uue molekuli - toimeaine avastamine ja patenteerimine võib osutuda tähelepanuväärseks revolutsiooniks haiguse ravis.

Uusi ravimid (molekulie e toimeained) leiutavad, töötavad välja ja toodavad originaalravmitootjad.

Erinevad originaalravimitootjad maailmas on välja töötamas kümneid ja sadu uusi potentsiaalseid  südameveresoonkonna, vähivastaseid, AIDSi, Alzheimeri ja Parkinsoni tõve ravimeid. Uue toimeainega ravim jõuab patsiendini peale põhjalikke laboratoorseid ja kliinilisi uuringuid - toimeaine leiutamisest kuni ravimi registreerimiseni kulub 10-12 aastat. Ravimiks, mis jõuab patsientide kasutusse saab üksainus molekul-toimeaine 5000-10000 katsetatava molekuli seast.

Ravimiohutuse ja uute näidustuste alased uuringud ei lõpe ravimi registreerimisega, vaid jätkuvad ka peale ravimi registreerimist.

Patenteerimine

Uue ravimi väljatöötamine kestab üldjuhul üle 10 aasta ja maksab üle 10 miljardi krooni. Patendikaitse on ainus vahend, mis võimaldab leidurile tehtud kulutused kompenseerida. Patenteeritakse iga uus sünteesitud molekul (nn toimeaine patent) või protsess, mille käigus ravim toodeti (nn protsessi patent). Kuigi uus molekul patenteeritakse 20 ja enamaks aastaks, kulub sellest ajast umbes pool enne kui ravim patsiendini jõuab. Patenteerimist koordineerivad mitmed rahvusvahelised kokkulepped ja organisatsioonid, millega on ühinenud enamus tööstusriike, sh Eesti. Nende hulka kuuluvad näiteks Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon, Patendikoostööleping (PCT) ja Euroopa patendikonventsioon.

Patendikaitse lõppemisel muutub enamus ravimit puudutavast teabest kõigile kättesaadavaks. Kuna kliinilised katsetused antud toimeainega on esmatootja poolt juba tehtud, siis peab geneerilise ravimi tootja tõestama vaid seda, et preparaat sisaldab originaalravimiga võrreldes sama toimeainet ning see on organismi poolt sarnasel hulgal omastatav. Kuna originaalravimite hinna peamise komponendi moodustavad arendusele tehtud kulutused, siis on üldjuhul geneeriliste ravimite hind oluliselt madalam.