Reumaõe infoliin  6414 418. Ida-Tallinna Keskhaigla reumaõed vastavad infotelefonile tööpäeviti 10.00-15.00.   Loe edasi
1

Noorte karjäärivalikud

Erivajadustega noorte karjäärivõimaluste kohta saab täiendatud versioonis lugeda protaali Rajaleidja veebilehelt: vajuta siiaSinna on kokku koondatud alarubriikidesse info eri koolitasemetel erivajaduste teema käsitlemiseks ning lisatud otseviited/lingid tänaseks Eestis välja antud sisukamatele infomaterjalidele. Rubriigis „Kasulikku lugemist“ on muude hulgas välja toodud ka trükimaterjale ja kasulikke veebiviiteid. Lisaks tasub tutvuda materjaliga „Heade praktikate kogumik“Tegemist on inforikka teatmikuga, kus kirjutatud põhjalikumalt sellest, kuidas märgata, aidata ja kaasata erivajadustega inimesi hariduselus ja töömaailmas. Teatmiku suur lisaväärtus seisneb hulgalistes veebiviidetes, mis aitavad iga peatüki juures leida olulist lisainfot käsitletud teema kohta.