Reumaõe infoliin  6414 418. Ida-Tallinna Keskhaigla reumaõed vastavad infotelefonile tööpäeviti 10.00-15.00.   Loe edasi
1

Muud ravimid

Geneeriline ravim

Geneeriline ravim ehk analoogravim on originaalravimiga sama toimeainet sisaldav ravim, mis jõuab turule pärast originaalravimi patendikaitse lõppemist (ca 6-20 a pärast), kui sama toimeainega ravimit võivad toota ka teised ravimitootjad.

Geneeriliste ravimite tootja peab tõestama, et ravim sisaldab võrreldes originaalravimiga sama toimeainet,  mis on organismi poolt sarnasel hulgal omastatav ehk bioekvivalentne. Bioekvivalentsus tähendab, et võrreldavad tooted (geneeriline ravim ja originaalravim) tekitavad samas koguses manustatuna sama suure toimeaine kontsentratsiooni organismis. Bioekvivalentsuse tõestamiseks peab geneeriline ravim läbima usaldusväärsed uuringud. Kuna kliinilised katsetused konkreetse toimeainega on orinaalravimi tootja juba sooritanud, siis neid geneerilise ravimi tootja uuesti tegema ei pea.

Ravimite testimisele ja dokumentatsioonile on kehtestatud  ranged nõuded, mida Eestis kontrollib Ravimiamet.

Geneeriline ravim võib originaalravimist erineda abiainete ja tootmisprotsessi osas.
Geneerilised ravimid on odavamad, sest nende ravimite hind ei sisalda ravimite väljatöötamiseks ja uuringuteks  kulunud summasid ning originaalravimi patendiaja lõppedes hakkab sama toimeainega ravimit tootma enamasti mitu konkureerivat ravimifirmat.

Patendiga kaitstuse ajal on originaalravimi tootjal võimalik tagasi teenida ravimi väljatöötamiseks kulunud investeeringud. Pärast patendi lõppemist kujundab konkreetse toimeainega ravimi hinna ravimitootjatevaheline konkurents.