Reumaõe infoliin  6414 418. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Laste sporditegevuses napib mängurõõmu

13. augustil Paides arvamusfestivali raames peetud Eesti reumaliidu reumafoorumil arutleti miljoni dollari küsimuse üle, kuidas saada lapsed liikuma.
 
Tartu ülikooli spordipsühholoogia teadur Aave Hannus peab murekohaks laste vähest igapäevast liikumist. „Sõidetakse autoga ja vabal ajal annavad tooni istuvad tegevused,” toob ta välja ühe põhjuse, mis on märgatavalt vähendanud laste liikumisaktiivsust.
 
„Teine murekoht on, et laste sporditegevuses on liiga palju võistluslikkust. Tulemusel on liiga suur kaal ja seetõttu jäävad tehniliste oskuste arendamise kõrval üldkehaline ettevalmistus ning mängurõõm tagaplaanile,” toonitas reumafoorumi arutelul üles astunud Hannus murelikult.
 
Teaduslikel alustel põhinevad seisukohad kinnitavad, et lapseea spordis osalemise programmid peaksid keskenduma mitmekülgsete oskuste arendamisele, suurendades spordis osalemise võimalusi ja minimeerides väljalangemist. Nii tervise, vigastuste ennetamise kui ka psüühilise arengu ja hilisema aktiivse eluviisi säilitamise seisukohalt on oluline, et lapsed treeniksid enne murdeiga eri spordialadel ja saaksid sealt hea kogemuse.
 
„Laste spordi peamine reegel on, et spordist saadav tulu, näiteks sõbrad ja tervis, oleks suurem kui kulu, mis väljendub väsimuses, vigastustes ja ajapuuduses,” tõi Hannus välja laste spordis olulisima pidepunkti.
 
„Väga paljud trennis käivad lapsed ei liigu tegelikult isegi mitte minimaalselt soovituslikul määral,” rõhutas Hannus kurba tõsiasja, mistõttu on oluline, et sellest teemast ka laiema avalikkuse ees räägitaks.
 
„Oluline on, et lapsed, nii terved kui ka näiteks kroonilise haigusega, saaksid treenida vastavalt enda arengule ning oma võimeid ja oskusi eakohaselt arendada,” toonitas liikumisharjumuste olulisust Eesti reumaliidu tegevjuht Marek Jaakson, kelle sõnul on oluline rõhutada, et liikumist peavad nautima nii terved kui ka krooniliste haigustega lapsed.
 
Reumafoorumil „Lapsed liikuma!” arutlesid laste liikumisharjumuste üle Tartu ülikooli spordipsühholoog Aave Hannus, reumatoloog Sirje Tarraste Tallinna lastehaiglast, haridus- ja teadusministri nõunik Mihkel Lees ning füsioterapeut Kirsti Pedak Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudist.

 

Viide allikale: http://opleht.ee/35686-laste-sporditegevuses-napib-manguroomu/