Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Laste sporditegevuses jääb mängurõõm tagaplaanile

EESTI REUMALIIT
Pressiteade
09. august 2016
 
Laste sporditegevuses jääb mängurõõm tagaplaanile
 
13. augustil kell 16 toimub Paides Arvamusfestivali raames Eesti Reumaliidu Reumafoorum, kus arutletakse miljoni dollari küsimuse üle, kuidas saada lapsed liikuma.
 
„Selge murekoht on vähene igapäevane liikumine – sõidetakse autoga ja vaba aja tegevustes annavad tooni istuvad tegevused,“ toob Tartu Ülikooli spordipsühholoog ja teadur Aave Hannus välja ühe põhjuse, mis on märgatavalt vähendanud laste liikumisaktiivsust.
 
„Teine murekoht on see, et laste sporditegevuses on liiga palju võistluslikkust. Tulemusel on liiga suur kaal ja seetõttu jäävad tehniliste oskuste arendamise kõrval üldkehaline ettevalmistus ning mängurõõm tagaplaanile,“ toonitab ka Reumafoorumi arutelualal ülesastuv Hannus murelikult.
 
„Laste spordi peamine reegel on see, et spordist saadav tulu (rõõm, sõbrad, tervis), oleks suurem kui kulu (väsimus, vigastused, ajapuudu teiste eakohaste tegevuste jaoks),“ toob Hannus välja laste spordis oluliseima pidepunkti.
 
Teaduslikel alustel põhinevad seisukohad kinnitavad, et lapseea spordis osalemise programmid peaksid keskenduma mitmekülgsete oskuste arendamisele, suurendades spordis osalemise võimalusi ja minimeerides väljalangemist. See kõik on oluline nii tervise, vigastuste ennetamise kui psühholoogilise arengu ja hilisema aktiivse eluviisi säilitamise seisukohalt, et lapsed treeniksid enne murdeiga erinevatel spordialadel ja saaksid sealt positiivse kogemuse. Lisaks on oluline, et lapsed, nii terved kui näiteks kroonilise haigusega, saaksid treenida vastavalt enda arengule ning saaksid oma võimeid ja oskusi arendada eakohaselt.
 
Reumafoorumile tulevad arutlema spordipsühholoog Aave Hannus Tartu Ülikoolist, reumatoloog Sirje Tarraste Tallinna Lastehaiglast, Haridus- ja Teadusministri nõunik Mihkel Lees ning füsioterapeut Kirsti Pedak Tallinna Ülikooli Looduse- ja Terviseteaduste Instituudist. Arutelu modereerib Tõnis Saag.
 
„Väga paljud trennis käivad lapsed ei liigu tegelikult isegi mitte minimaalselt soovituslikult määral,“ rõhutab Hannus kurba tõsiasja, mistõttu on oluline, et sellest teemast ka laiema avalikkuse ees räägitakse.
 
 
Robert Hein | Kommunikatsioonijuht / Communication manager
E-mail: robert@reumaliit.ee | Mobile: +372 584 229 12
 
Eesti Reumaliit / Estonian Rheumatism Association
Toompuistee 10 Tallinn 10137 Estonia