Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Laste sporditegevuses jääb mängurõõm tagaplaanile

13. augustil kell 16 toimub Paides Arvamusfestivali raames Eesti Reumaliidu Reumafoorum, kus arutletakse miljoni dollari küsimuse üle, kuidas saada lapsed liikuma.
 
„Selge murekoht on vähene igapäevane liikumine – sõidetakse autoga ja vaba aja tegevustes annavad tooni istuvad tegevused,“ toob Tartu Ülikooli spordipsühholoogia teadur Aave Hannus välja ühe põhjuse, mis on märgatavalt vähendanud laste liikumisaktiivsust.
 
„Teine murekoht on see, et laste sporditegevuses on liiga palju võistluslikkust. Tulemusel on liiga suur kaal ja seetõttu jäävad tehniliste oskuste arendamise kõrval üldkehaline ettevalmistus ning mängurõõm tagaplaanile,“ toonitab Reumafoorumi arutelul ülesastuv Hannus murelikult.
 
Teaduslikel alustel põhinevad seisukohad kinnitavad, et lapseea spordis osalemise programmid peaksid keskenduma mitmekülgsete oskuste arendamisele, suurendades spordis osalemise võimalusi ja minimeerides väljalangemist. See kõik on oluline nii tervise, vigastuste ennetamise kui psühholoogilise arengu ja hilisema aktiivse eluviisi säilitamise seisukohalt, et lapsed treeniksid enne murdeiga erinevatel spordialadel ja saaksid sealt positiivse kogemuse.
 
„Laste spordi peamine reegel on see, et spordist saadav tulu, näiteks sõbrad ja tervis, oleks suurem kui kulu, mis väljendub väsimuse, vigastuste ja ajapuuduse näol,“ toob Hannus välja laste spordis oluliseima pidepunkti.
 
„Väga paljud trennis käivad lapsed ei liigu tegelikult isegi mitte minimaalselt soovituslikult määral,“ rõhutab Hannus kurba tõsiasja, mistõttu on oluline, et sellest teemast ka laiema avalikkuse ees räägitakse.
 
„Oluline on, et lapsed, nii terved kui näiteks kroonilise haigusega, saaksid treenida vastavalt enda arengule ning saaksid oma võimeid ja oskusi arendada eakohaselt,“ toonitab liikumisharjumuste olulisust Eesti Reumaliidu tegevjuht Marek Jaakson, kelle sõnul on oluline rõhutada, et liikumist peavad nautima nii terved kui krooniliste haigustega lapsed.
 
Reumafoorumil arutlevad pikemalt laste liikumise üle Tartu Ülikooli spordipsühholoogia teadur Aave Hannus, reumatoloog Sirje Tarraste Tallinna Lastehaiglast, Haridus- ja Teadusministri nõunik Mihkel Lees ning füsioterapeut Kirsti Pedak Tallinna Ülikooli Looduse- ja Terviseteaduste Instituudist. Arutelu modereerib Tõnis Saag.