Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

"Katused korda", Hele Lemetti

"Katused korda", Hele Lemetti
EMSL-i korraldusel toimus 10. märtsil ja 13. aprillil Tartus Domus Dorpatensise saalis koolitus „Katused korda“, millest võtsin osa kui Eesti Reumaliidu ja Tartu Reumaühingu liige.
 
Esimesel koolitusepäeval oli lektoriks EMSL-i juhataja Urmo Kübar, kes rääkis MTÜ-de tegevusest, eesmärkidest ja nende täitmisest. Toimus õppus ürituste ettevalmistamisest, nende teokstegemisest ja korraldamisvigadest. Teisel koolituse päeval olid lektorid Kristina Mänd ja Indrek Maripuu. Räägiti organisatsiooni missioonist, moraalist ja eetikast. Kuidas teha üritusi õigesti, kuidas selgitada nende eesmärki, planeerida rahavooge. Kõneks oli töö liikmetega, sihtgruppidega ja tagasiside analüüs. Koolitusest võttis osa 12ne organisatsiooni esindajaid, omavaheline vestlusring oli huvitav. Toodi palju elulisi näiteid nii oma organisatsiooni heast kui halvast tööst.
 
EMSL korraldas veel ka VII kodanikuühiskonna konverentsi, see oli Tartus Athena keskuses 11. aprillil, millest võtsin osa Eesti Reumaliidu esindajana. Konverents oli väga huvitav, lektoreid igast kodanikuühiskonna liikumise valdkonnast, kokku 15. Sain palju ideid ja mõtteid oma reumaühingu tööks, on tarvis teada, kuidas viia omaenese idee ühiskonna tasemele. Konverentsil jäi kõlama lause - omavaheline koostöö on organisatsioonis kõige tähtsam.
 
Tänan Eesti Reumaliidu juhatust, et sain osa võtta nendest olulistest üritustest.