Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

In memoriam Oivi Aakre (05.09.1941-30.05.2016)

Eesti reumatoloogiat on tabanud valus kaotus. Lahkus legendaarne arst ja reumatoloogia edendaja Oivi Aakre.
 
Oivi sündis Viljandis Albert Ja Leida Tõnsoo perre kolmanda tütrena. Oma kooliteed käis Oivi Viljandi Kesklinna koolis ning sihikindla ja ettevõtliku neiu tee viis Viljandist edasi Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas 1965. aastal.
 
Kardioreumatoloogi eriala omandas dr Aakre 1972. aastal. Kui reumatoloogiat hakati arendama iseseisva erialana, valis ta reumatoloogia, sest uskus, et see eriala vajas kõige enam arendamist ja just reumahaiged olid kõige trööstitumas olukorras.
Nii suunati dr Aakre õpingutele Moskva Reumainstituuti. Lisaks täiendas ta end Tšehhis ning Saksamaal reumakliinikutes ning USAs professor Mart Männiku erakliinikus.
 
1980. aastal loodi Tallinnas Tõnismäe haiglas reumatoloogia osakond, kuhu dr Aakre kutsuti tööle kui ainus reumatoloog Põhja-Eestis.
 
Eriarstide koolitamiseks algatas Oivi Tartu Ülikooli reumatoloogia professor Päi abiga väljaõppetsükli, kuhu kutsuti lektoriteks reumatolooge ka Moskvast ja Soomest. Tänu Oivi isiklikule sarmile ja ettevõtlikkusele arenesid head suhted Soome reumatoloogidega, mis kestavad tänaseni. Heinola Reumahaiglas käisid Oivi suunamisel reumaarstid, residendid ja reumaõed, et tutvuda kaasaegsete haigete käsitlusega ja ravimeetoditega. Aakre algatusel on juurutatud igapäevatöösse liigesesüsted, liigeste ultrahelidiagnostika ja tõhustatud ravimikasutust.
 
Heinola haigla eeskujul hakkas Aakre ka Eestis edendama reumaatiliste haiguste holistilikku ravipõhimõtet, mille kohaselt peab kroonilise liigesehaiguse ravi olema kompleksne ja toimuma reumakeskuses, kus on olemas kõik raviks vajalikud võimalused.
 
1992. aastal toimus Eesti tervishoiusüsteemi ulatuslik reform, millega likvideeriti Tõnismäe haigla reumakeskus, killud jaotati Tallinna Keskhaigla erinevate osakondade vahel. Algas pikk töö, et taasluua reumatoloogia osakond ja kabinettide võrgustik. Viis aastat järjepidevat selgitustööd päädis reumatoloogia osakonna loomisega 01.06.1997, mis alates 2003. aastast paikneb Magdaleena haiglas.
 
„Oivi Aakre tõi tänapäevase mõõtme Eesti reumatoloogiasse, Tema elutööks on Eesti ainus suur reumatoloogiakeskus ja oma koolkond“ meenutab Aakre õpilane ja kolleeg dr Tõnu Peets, „iga kokkupuude temaga oli innustav.“
 
Oivi Aakre algatusel loodi 1991. aastal reumahaigete ühendus Eesti Reumaliit: „Koolitatud haige saab palju ise ära teha. Meie haiged arvasid, et kui võtta tablett, siis saab terveks. Maailmakogemus kinnitab, et haigusest teadlik patsient aitab end juba sellega, et teab, millised ravimid olukorda kergendavad. Haiged peavad ise liikuma, võitlema ja olema aktiivsed. Reumaliidu teeneks loen haigete mõttemalli muutust.“
 
„Unustamatu on dr Oivi Aakre sihikindlus ja töövõime nii Reumaliidu loomisel kui ka kaheteistkümnel koostööaastal liidu juhatuses. Oivi pani mind tundma end kaasvõitlejana, mitte haigena. Temaga koos rahvusvahelises töös õpitu on sisendanud  missioonitunde ja teadmise patsiendi ühenduste vajalikkusest,“ meenutab meenutab Reumaliidu initsiatiivgrupi liige Maire-Liis Hääl Oivi Aakre panust Reumaliidu algusaastate arengusse.
 
Aakre juhtmõteteks olid õigeaegne diagnoos, parim võimalik ravi ja meeskonnatöö. Ta rõhutas, et luu- ja liigesehaigused põhjustavad Eestis kõige enam töövõimetust, kuid seda saab tõhusa raviga vähendada.
Oivi Aakre kuulus Eesti Reumatoloogia Seltsi juhatusse selle loomisest peale, Eesti Reumaliitu ja Eesti Arstide Liitu. Dr Oivi Aakre on esindanud Eesti Reumaliitu rahvusvahelistes organisatsioonides, tänu millele tuntakse Eesti Reumaliitu Euroopa Liidus ka täna kui võrdväärset ja aktiivset partnerit.
 
2007. aastal autasustas Eesti Vabariik Oivi Aakret kui reumatoloogi ja tervishoiu edendajat Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgiga.
 
Oivi Aakre oli abielus, kahe lapse ema ja neljakordne vanaema. Olles tööl kindlakäeline ja sihikindel, oli ta pereelus armastav ja hell, samas lastele ettevõtlik kaaslane. Oivi rada meditsiinis jätkab teadusdoktorist tütar, kes on ema loodud osakonnas hinnatud reumatoloog. 
 
Doktor Oivi Aakre oli ühtaegu range ja südamlik, väljapaistvate teadmiste ning nakatava entusiasmiga reumatoloog, kes praktiseeris üle 50 aasta ja õpetas noori kolleege. Teda jäävad mälestama perekond, patsiendid ja kolleegid nii kodu- kui välismaal.
 
Eesti Reumaliit ja Eesti Reumatoloogia Selts