Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

EULARi patsiendikoolitus, Tiina Jasinski

EULARi patsiendikoolitus, Tiina Jasinski
Oktoobri alguses toimus Brüsselis koolitus, kus osales kokku 15 patsienti Taanist, Belgiast, Hollandist, Slovakkiast, Suurbritanniast, Iirimaalt, Küproselt, Prantsusmaalt, Šveitsist, Saksamaalt, Rumeeniast. Eesti patsiente esindas Tiina Jasinski Tartu Reumaühingust.
 
Tegemist oli Euroopa Reumavastase Liiga (EULAR) pilootprojekti koolitusega, mille eesmärgiks oli ette valmistada patsiente osalemaks partneritena teaduslikes uuringutes. EULAR patsiendiorganisatsiooni PARE aktiivsed liikmed Maarten de Wit Hollandist ja Nele Caeyers Belgiast ning reumatoloog Laure Gossec Prantsusmaalt korraldasid väga sisukad ja huvitavad päevad, teadmisi jagati loengute, intervjuude, paaris- ja rühmatööde vormis.
 
Teadusuuringute ja projekti algatamise eesmärgid, uuringute konfidentsiaalsus ja eetika, EULARi organisatsioon ja tegevused, tõenduspõhine meditsiin, kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringud, meditsiinistatistika tõlgendamine, meditsiinilise info leidmine ja artiklite arvustamine – need läbitud teemad on patsiendile abiks uurimistöödes kaasalöömisel. Kõige suuremaks väärtuseks hindasid koolitajad siiski patsiendi isikliku kogemuse jagamist teistele uurimispartneritele. Pilootprojekti läbiviimise tulemusena on nüüd EULARil olemas patsientide, kes võiksid tulevikus osaleda partneritena nii rahvusvahelistes kui kohalikes teadusuuringutes, andmebaas.