Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Aruteluseminar 2015 Pärnus

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Discussion.png
27.-28. novembrini kohtusid Pärnus Spa- ja konverentsihotellis Strand Eesti Reumaliidu tegevmeeskond, juhatus ning meie liikmesühingute juhatuste liikmed, et üheskoos arutleda Eesti Reumaliidu kui organisatsiooni arengu üle.
 
Ees ootasid kaks intensiivset päeva, mille suurimaks eesmärgiks oli tuua ERLi tegevmeeskonna töö vajadus ja olulisus liikmetele lähemale. Seetõttu oli tegevmeeskond otsustanud sel seminaril tutvustada igaüks oma valdkonna tegemisi ja ülesandeid. Eesmärgiks oli astuda esimene samm selle suunas, et liikmesühingud tuua tagasi lähemale katusorganisatsioonile. Nii Eesti Reumaliidu kui liikmesühingute eesmärk on üks – parandada luu- ja liigesehaigete olukorda Eestis. 
 
Kaks töist päeva oli tihedalt täispikitud erinevaid arutelusid. Päeva avas ERLi juhatuse esimees Terje Karp, kes juhatas seminari sisse ning andis voli arutelude alguseks. Esimesed ettekanded tegi ERLi tegevjuht Marek Jaakson, kes andis põhjaliku ülevaate 2016. aastaks planeeritud tegevuste kohta. Sellele järgnes üldine ülevaade sellest, kuhu on Eesti Reumaliit organisatsioonina arenenud ning milliste tulemusteni on jõutud, sest me teame ju, et kui ei ole käega katsutavat tulemust, siis pole ka tööd tehtud. Poliitikas kaasarääkimine ja luu- ja liigesehaigete eest seismine tihti aga just selline, käega mittekatsutav tegevus ongi. Seetõttu ongi oluline sellistest tegevustest rääkimine ja selle selgitamine. Tundub, et see otsus oli õige.
 
Tegevjuhi poolt tõstatud arutelule järgnesid tegevmeeskonna liikmete ettekanded. Nii rääkis liikmetegevuse koordinaator ja kommunikatsioonijuht Robert Hein, millised ülesanded on temal ERLis, kuidas parendada suhtlust liikmesühingute ja katusorganisatsiooni vahel, millised on meie kommunikatsiooniväljundid. Kui jutuks tuli ReumaKiri, siis saime aru, et vastuvõetud otsus, et 2016. aastal ajakirja ilmumine lõpetada, pole mitte liikmetele meele järgi. Töötame selle nimel, et juba 2017. aastal saaks ReumaKiri uuesti ilmuma hakata.
 
Kommunikatsioonijuhi ettekandele järgnes loogiliselt turundusjuht Jonas Graubergi ettekanne sellest, miks on vaja ERLi turunduda, millised on need väljundud ja võimalused, millega peame meie arvestama, kui oluline on meeskonna omavaheline koostöö.
 
Ees ootasid kaks töist päeva, kus iga tegevmeeskonna liige tutvustas väga täpselt oma ülesandeid ning üheskoos liikmetega arutleti, kuhu peaks organisatsioon edasi liikuma. Tundub, et seminar oli kõigile osalejatele väga vajalik ning saadi üheskoos kinnitust, et ühiselt tehakse tööd eesmärgil, et luu- ja liigesehaigete elu Eestis läheks paremaks.