Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

7. Taastusravi konverents „Luu- ja liigesehaigete laste ja noorte taastusravi 2016. aasta muudatuste valguses“

Reedel, 21. oktoobril kogunesid üle Eesti mitmed tervishoiutöötajad Eesti Reumaliidu järjekorras juba 7. Taastusravi konverentsile, mille seekordseks teemaks oli „Luu- ja liigesehaigete laste ja noorte taastusravi 2016. aasta muudatuste valguses.“
 
Konverentsil käsitleti olulisi aspekte rääkides krooniliste haigustega laste ja noorte taastusravist, füsioteraapiast, psühholoogiast. Lastereumatoloogid rääkisid lähemalt luu- ja liigesehaigustest. Lisaks tutvustasid Sotsiaalkindlustusameti esindajad 2016. jõustunud töövõimereformiga kaasnenud muudatusi ning räägiti rehabilitatsioonist. 
 
Seekordsel Taastusravi konverentsil astusid esinejatena üles ETASi juhatuse esimees ja Pärnu Haigla taastusarst Kaja Elstein, kes andis ülevaate taastusravi hetkeolukorrast, Tartu Ülikooli Kliinikumi laste reumatoloog Chris Pruunsild rääkis lähemalt juveniilsest idiopaatilisest artriidist, Tartu Ülikooli Kliinikumi taastusarst Tiina Lind ettekanne oli laste taastusravi printsiipidest, Tartu Ülikooli Kliinikumi füsioterapeut Karin Tammik võttis vaatluse alla laste liigesehaiguste füsioteraapia. Tallinna Lastehaigla reumatoloog Sirje Tarraste rääkis lasteea osteoporoosist – kas see haigus on üldse Eestis probleemiks? Tartu Ülikooli Kliinikumi psühholoog Külli Muug võttis vaatluse alla valu. Sotsiaalkindlustusameti esindajad Piret Paimla ja Airi Nõmm tutvustasid abivahendite süsteemi muudatusi ning rehabilitatsioonisüsteemi muudatusi ja arenguid.
 
Konverentsilt jäi kõlama mitmeid mõtteid. Näiteks räägiti sellest, kuidas riik panustab haigustesse, mis pikendavad eluiga, kuid ei tõsta elukvaliteeti ning rõhk läheb suuresti suremuse leevendamisele. 
 
Teiseks tõusis esile, et lastereumatolooge on endiselt vähe. Tartus võtavad kaks reumatoloogi nädalas vastu klassitäie lapsi, mis on väga suur hulk. Seetõttu jääb vastuvõtuaeg väga lühikeseks.
 
Liigesehaigetele lastele mõeldes on väga oluline, et tekiks koostöö õpetajatega, inimestega, kes töötavad igapäevaselt koos lastega koos nii lasteaias kui koolis. 
 
Lisaks toodi konverentsil välja, et puudust tuntakse sellisest koordinaatorist, kes koordineeriks patsientide liikumist ravimeeskonna vahel. Olgu siis vastuvõttudele, uuringutele vms.
 
Veel tõsteti esile tõsiasja, et kõik lapsed ja noored pole võrdses seisus. Neil, kes elavad suurtes keskustes, on taastusravile saamine palju lihtsam. Ehk taastusravi kättesaadavus on piirkondlikult väga erinev. Eriti nukras seisus on Ida- ja Lääne-Virumaa, kus sõidetakse mitu tundi bussiga kas Tartusse või Tallinnasse, siis on konsultatsioon ning sama kaua tagasi.
 
7. Taastusravi Konverentsi korraldas Eesti Reumaliit koostöös Eesti Taastusarstide Seltsi ja Eesti Reumatoloogia Seltsiga.