Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Koostöös Eesti Sclerosis Multiplex'i ühinguga korraldas Eesti Reumaliit teabepäevade sarja "Hooliv tööandja", mis kulmineerus 03. detsembril Harjumaal

Koostöös Eesti Sclerosis Multiplex'i ühinguga korraldas Eesti Reumaliit teabepäevade sarja "Hooliv tööandja", mis kulmineerus 03. detsembril Harjumaal
03.12.2013 leidis Tallinnas aset viimane teabepäev tööandjatele, mis toimus üle Eesti ja kuulus teabepäevade sarja „Hooliv tööandja“. Selle eesmärk oli käia läbi kõik Eesti maakonnad, et tutvustada tööandjaile, millised on tema võimalused toetada puude või kroonilisest haigusest tingitud erivajadusega töötajat, aga ka millist tuge on tööandjal endal võimalik riigilt saada.
 
Teabepäeva jooksul otsiti vastuseid otsiti küsimustele: Milliseid võimalusi pakub maksusüsteem? Kuidas saada toetust tööruumi ja/või vahendite kohandamiseks? Millised on võimalused töökohtade kohandamiseks? Millised piirid ja võimalused annab töölepinguseadus? Milline on ettevõtja kogemus?
 
Ettekannetega esinesid Töötukassa, Tööinspektsioon ja Maksu- ja Tolliamet jne.