Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

14. Reumafoorum 2015 „Kuidas hoida luu- ja liigesehaigeid tööturul ning säilitada elukvaliteeti?“

8. mail 2015 toimus järjekorras 15. Reumafoorum, mille peateemaks oli „Kuidas hoida luu- ja liigesehaigeid tööturul ning säilitada elukvaliteeti?“
 
Ühiselt leiti lahendusi, mida teha selleks, et luua patsiendile parimad võimalused õigeaegsele ravile jõudmiseks ning seeläbi ka elukvaliteedi tõstmiseks.
 
Arutlusel olid järgmised teemad: reumaõe roll Eestis hetkel ja tulevikus; kogemusnõustamine; bioloogiline ravi ja biosimilarid ja kuidas me kroonilistele haigetele arstiabi osutame? Peale teemakäsitlusi toimus ümarlaud, kus osalesid aktiivselt spetsialistid nii Eesti Haigekassast, sotsiaalministeeriumist, riigikogust ja patsientide esindustest:
 
 • Katti Kõrve, Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloogiakeskuse õendusjuht
 • Karin Laas, Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloog, Eesti Reumatoloogia Seltsi juhatuse liige
 • Piia Tuvik, Põhja-Eesti Reginaalhaigla reumatoloog, Eesti Reumatoloogia Seltsi juhatuse esinaine
 • Marika Tammaru, Ida-Tallinna Keskhaigla epidemioloog, Tartu Reumaühingu juhatuse esimees
 • Erkki Laidmäe, Eesti Haigekassa ravimiosakonna juhataja
 • Heli Paluste, Sotsiaalministeeriumi tervishoiusüsteemi arendamise osakond, tervishoiuvõrgu juht
 • Monika Haukanõmm, Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimees, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees
 • Anu Teske, Eesti Reumaliidu Nõuandva Koja liige, patsient
 • Juta Adams, Kakora MTÜ kogemusnõustaja
 • Tiina Jasinski, Taru Reumaühingu juhatuse liige, patsient
 • Marek Jaakson, Eesti Reumaliidu tegevjuht, Liigesehaigete Lasteühingu juhatuse liige